صفحه اصلی مقالات و اخبار علمی اطلاعیه ها و اخبار مطالب آموزشی فیلم های آموزشی خدمات تماس با ما

دسته بندی توابع در SQL Server


انواع توابع توکار SQL Server:

SQL Server  توابع توکار یا از پیش تعریف شده فراوانی را برای ما فراهم می کند. این توابع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

تابع

توضیحات

Rowset

این مجموعه توابع یک شی که می تواند مانند جداول در یک کوئری استفاده بشود را برمی گرداند.

Aggregate

این توابع محاسبه ای را روی چندین سطر انجام می دهند و تنها یک مقدار را برمی گردانند.

Ranking

یک مقدار رتبه بندی برای هر ردیف در یک پارتیشن برمی گردانند.

Scalar

این توابع عملی را روی یک مقدار ورودی انجام می دهد و سپس یک مقدار را برمی گرداند.(توضیحات بیشتر در پایین)

 

توابع Scalar

زیردسته های توابع Scalar

توضیحات

Configuration

این مجموعه توابع اطلاعاتی راجع به پیکربندی جاری برمی گردانند.

Cursor

اطلاعاتی راجع به cursorها بر می گردانند.

Date and Time

عملیاتی را براساس تاریخ یا زمان ورودی انجام می دهند و یک مقدار رشته ای، عددی یا تاریخ و زمان برمی گردانند.

Mathematical

محاسبه ای را براساس مقدار ورودی به عنوان پارامتر انجام می دهند و یک مقدار عددی برمی گردانند.

Metadata

اطلاعاتی راجع به پایگاه داده و همچنین اشیاد پایگاه داده برمی گردانند.

Security

اطلاعاتی راجع به کاربران و نقش های آنها برمی گردانند.

String

عملیاتی را روی رشته ورودی(char or varchar) انجام می دهند و یک مقدار رشته ای یا عددی بر می گردانند.

System

عملیات هایی را انجام می دهند و اطلاعاتی درباره اشیاء و تنظیمات یک نمونه SQL Server برمی گردانند.

System Statistical

یک سری اطلاعات آماری درباره سیستم برمی گردانند.

Text and Image

عمیاتی را روی پارامتر ورودی(متن یا عکس) انجام می دهند و اطلاعاتی درباره آنها برمی گردانند.