دوره های آموزشی .


voip - elastix - دوره جامع
دوره جامع VOIP
طول دوره : 50 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
NetworkPluss - network - دوره مقدماتی شبکه
دوره NetWork+
طول دوره : 30 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Excel - Microsoft - دوره جامع اکسل
دوره جامع Excel
طول دوره : 50 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Word - Microsoft - دوره جامع وورد
دوره جامع Word
طول دوره : 30 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
PowerPoint - Microsoft - دوره جامع پاورپوینت
دوره جامع PowerPoint
طول دوره : 20 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Windows - windows 10 - دوره جامع ویندوز 10
دوره جامع Windows 10
طول دوره : 20 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Sql Server - Microsoft - دوره جامع اس کیو ال
دوره جامع SQL Server
طول دوره : 45 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
cisco - دوره جامع سیسکو
دوره جامع CISCO
طول دوره : 200 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Visual Studio 2017 - دوره جامع
دوره جامع visual studio 2017
طول دوره : 140 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
mikrotik - دوره جامع میکروتیک
دوره جامع MikroTik
طول دوره : --- ساعت هزینه دوره : با دفتر شرکت تماس بگیرید.

سرفصل دوره
UTM Kerio Control - دوره جامع
دوره جامع UTM
طول دوره : 40 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
Windowse Server - دوره جامع  ویندوز سرور
دوره جامع Windows Server 2016
طول دوره : 150 ساعت هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره
برنامه نویسی برای کودکان
برنامه نویسی مخصوص کودکان
طول دوره : 8 جلسه 1/5 ساعته هزینه دوره : ریال

سرفصل دوره