پروژه ها.

سالعنوان پروژهمحل اجرا
1386طراحی و برنامه نویسی نرم افزار حسابداری ایرانشیراز
1393پشتیبانی و تجهیز شبکه آموزشگاه نویدمرودشت
1393تجهبز سبکه دفتر هواپیمایی همامرودشت
1395طراحی شبکه، مشاوره و اجرای اتاق سرور و کلیه تجهیزات مربوط در فروشگاه پارس لندشیراز
1396تجهیز اتاق سرور تنظیمات وایرلس فروشگاه بزرگ سروششیراز
1396طراحی و برنامه نویسی نرم افزار جامع اموالشیراز