About.

درباره ما.

رزومه شرکت سانا پردازآروند شیراز
شرکت ساناپرداز آروند شیراز (مسئولیت محدود) با هدف ایجاد یک گروه ویژه تخصصی در زمینه طراحی واجراء نرم افزارهای اتوماسیون و نیز وب سایت و همچنین طراحی و پیاده سازی اتاق سرور و شبکه های کامپیوتری از سال 1396 فعالیت خودرا به طوررسمی آغاز نموده و با انجام پروژهای بزرگ در بخشهای اداری و فروشگاهی وهمچنین نرم افزار های اتوماسیون و حسابداری و طراحی وب سایت توانایی خودرا به اثبات رسانده. وامید داریم با توجه به تخصصی شدن کلیه کارها درکشور، ما نیز بتوانیم از توانمندیهای خود در راستای ارتقای سطح کیفی در اجرای شبکه های کامپیوتری و نرم افزار کشور گامی برداریم.

ساناپرداز
رییس هیات مدیره